Целта на съдебното изпълнение е да достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника, като се спазва установения в закона ред. В годините на икономическа криза частното съдебно изпълнение се наложи и доказа като необходимост, обусловена от липсата на доброволно изпълнение на съдебните решения. С негова помощ се гарантират правата и интересите не само между отделния кредитор и длъжник, но и между държава и общество.
От настоящия сайт можете да разберете повече за нашия екип и кантора, както и да намерите полезна информация за дейността и правомощията на ЧСИ Мартин Кацарски. Не се колебайте да ни потърсите на посочените телефони, в случай че имате въпроси.

Банкови Сметки
ЦКБ АД Клон Благоевград, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG46 CECB 9790 1087 7106 01 – сметка за такси и разноски по изпълнението

ЦКБ АД Клон Благоевград, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG87 CECB 9790 5087 7106 00 – сметка за постъпления на суми от длъжници