za nas 1280x300

За нас

ЧСИ Мартин Кацарски завървшва право през 2010г. в СУ „Свети Климент Охридски”.
От януари 2011г. до ноември 2012г. работи като юрисконсулт при ЧСИ Неделчо Митев, с район на действие СГС.
От ноември 2012г. до май 2013г. работи като юрисконсулт при адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” – гр. София.

От май 2013г. до октомври 2015г. работи като адвокат със собствена практика, партнирайки си с адвокатско дружество „Русков и колеги” – гр. София.
През 2015г. се явява и печели конкурс за частен съдебен изпълнител за избрания от него район на действие: Окръжен съд - Благоевград. Правомощия получава официално на 4 декември 2015г. и отваря кантора още същия месец.

Практическият опит на Мартин Кацарски е свързан тясно както с изпълнителния процес, така и с други сфери на правото, най-вече търговско и вещно право. Именно тези практически познания, заедно с теоретичната компетентност и мотивацията на млад ЧСИ, са най-голямото предимство, заради което си заслужава да изберете кантора „Кацараски”.

Екипът на Мартин Кацарски е млад и енергичен. Работим прецизно и винаги в съответствие със закона, съобразяваме се както с изискванията и предпочитанията на взискателя, така и с правата на длъжника. За нас е важна комуникацията с всички заинтересовани страни по дадено дело и затова винаги сме на разположение на онези, които имат нужда от нашата помощ.

Кантората на ЧСИ Мартин Кацарски се намира в географския център на област Благоевград и предоставя удобна комуникативна възможност както на взискатели, длъжници и други заинтересовани лица, така и позволява на екипа на ЧСИ да открива бързо всички физически и юридически лица, които имат отношение по дадено дело. Кантората разполага със специализирана правно-информационна система, която спомага за добрата администрация и бързото обработване на изпълнителни дела и позволява осигуряването на отдалечен достъп за взискателите.