publichna prodan 1280x300

Публична продан

Какво е публична продан?

Изпълнението върху недвижими вещи се извършва чрез публична продан (ПП). Проданта е публична, защото неограничен кръг от лица се поканват да участват в нея като наддавачи. Поканата се отправя с обявление за ПП.

Процедурата се състои от следните елементи:

 • обявление, подаване на наддавателни предложения
 • отваряне на пликовете, евентуално провеждане на явен търг (устно наддаване)
 • обявяване на купувач, плащане, постановление на съдебния изпълнител за възлагане на имота на обявения за купувач

 

Стъпки за участие в ПП

 • избор на имот и провеждане на оглед
 • внасяне на парична гаранция - задатък
  Ако имате интерес да участвате в публичната продан на даден имот, е нужно да внесете задатък в размер на 10% от началната цена. Задатъкът трябва да се внесе по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението, по време на публичната продан, която продължава един месец. 
 • подготвяне и подаване на документите
  След като внесете задатък в размер на 10%, е необходимо да изготвите наддавателно предложение. Наддавателното предложение и документът за внесен задатък се запечатват в плик и се подават в районния съд, където се извършва проданта. Образец за наддавателно предложение може да намерите в меню Документи.
 • обявяване на купувача

  В деня и часа, посочени в обявлението, е нужно да се явите в тръжната зала към районния съд, където се извършва проданта. Тогава се отварят пликовете с писмени наддавателни предложения. Ако има участник/участници, които искат да наддават над най-високата цена, обявена при отварянето на наддавателните предложения, се провежда явен търг с устно наддаване, като размерът на стъпката е един задатък. Предложилият най-висока цена на обявеното на публична продан имущество спечелва търга и бива обявен за купувач.